iPad

 
Ook is het mogelijk de iPad te gebruiken voor het zichtbaar maken van de plaatjes die gegenereerd worden door het Don't Forget It..! systeem.

Hiervoor kan na
registratie het merk 'Don't Forget It..!' gekozen worden met de 'Android tablet' als type apparaat en worden de foto's (van afspraken e.d.) herschaald naar het iPad formaat.

Selecteer daarna 'Ingelogd als ...', net onder de Don't Forget It..! header. In het dashboard dat dan opent, dient 'Bekijk webview HTML5 (beta)' gekozen te worden.
In de browserpagina die dan opent, dient , links van de adresbalk, gekozen te worden. Selecteer dan 'Voeg toe aan beginscherm'. Het Don't Forget It..! logo wordt toegevoegd aan het beginscherm en na selectie opent Don't Forget It..! op de iPad.